#Duurzame50

Volg @DuurzaamGebouwd

Ron Peters

 Ron Peters

Afgelopen jaar heeft de harmonisatie van het Beton Bewust keurmerk met het mondiale keurmerk Concrete Sustainability Council (CSC) plaatsgevonden. Waarbij sinds februari van dit jaar het keurmerk in Nederland Beton Bewust | CSC heet.

De inhoud van Beton Bewust en CSC is afgelopen jaar aan elkaar gelijk gemaakt en te vinden op www.betonbewust-csc.nl In het keurmerk is inbegrepen de verantwoorde herkomst van de toegepaste materialen en grondstoffen.

Ook was er in 2015 een opmaat te komen tot een breed gedragen ketenconvenant. Dit convenant is op 21 januari 2016 ondertekend met 7 zeer grote bouwers in Nederland tw. BAM, Heijmans, Dura Vermeer, Strukton, TBI en Volker Wessels en XXX . Met de ondertekening van dit ketenconvenant is de vrijblijvendheid er af v.w.b. duurzaamheidsambities. In de pers is het zelfs een doe-convenant genoemd, en dat is wat mij betreft nu net waar het om gaat. Immers er is al jaren gepraat, nu is het de tijd van waarmaken! Op regelmatige basis vindt er ketenpartner overleg plaats om inzichtelijk te krijgen hoe ambities worden omgezet in daden.

Last but not least is er in 2016 weer transparant gecommuniceerd v.w.b. de branche resultaten aangaande de duurzaamheid prestaties van de aangesloten lid-bedrijven.

« Naar het overzicht

Duurzame 50 is een initiatief van

  • ABN AMRO
  • Duurzaam Gebouwd