#Duurzame50

Volg @DuurzaamGebouwd

Selina Roskam

 Selina Roskam

Selina Roskam is een enthousiaste netwerker en ondernemende ambtenaar. Haar missie is het realiseren van een duurzame gebouwde omgeving! Door de vraag uit de markt en het aanbod van de overheid samen te brengen, draagt ze daaraan bij. Ze handelt en denkt vanuit de behoeften van de markt en daarmee is ze ook een stevige adviseur richting de beleidsmedewerkers bij de departementen. 

Als kennismakelaar Duurzame Utiliteitsbouw verspreidt ze de brede kennis van RVO.nl over de mogelijkheden om energie te besparen en duurzame energie op te wekken in gebouwen, zoals kantoren, retail en zorggebouwen. Van de meest duurzame techniek tot het vinden van juiste partners, van de beste samenwerkingsvorm of de financiering van de verduurzaming.

RVO.nl voert onder andere het energiebeleid uit dat gericht is op de gebouwde omgeving, voor de ministeries van BZK, EZK en enkele anderen. RVO doet dat door kennis over te dragen, de departementen te adviseren, financiële regelingen uit te voeren en partijen bij elkaar te brengen om innovaties te bevorderen en de gebouwde omgeving te verduurzamen.

Een hulpmiddel daarbij is het Podium duurzaam gebouwd, met meer dan 500 inspirerende voorbeelden van verduurzaming van scholen, woningen, kantoorgebouwen, ziekenhuizen en sportaccommodaties.

De vraag die RVO.nl moet beantwoorden en die ze zichzelf continue stelt in haar werk is “Hoe krijg je ondernemend Nederland in beweging?” Dit heeft haar aangezet om Infographics te maken die veel beter communiceren dan eenvoudige webteksten, vakbladartikelen of nieuwsberichten. Door keuzes, motieven of problemen samen met het  handelingsperspectief in één beeld te vangen, help je de ondernemer in het bewustwordingsproces en het aanzetten tot actie.

Daarnaast maakt Selina ook graag gebruik van blogs en vlogs voor het geven van een heldere uitleg en is ze heel actief op social media.

Het bevorderen van energieprestatiecontracten vanuit de overheid is een van haar expertises. Ze kent de ESCo-markt, weet partijen bij elkaar te brengen en probeert de belemmeringen, zoals vertrouwen, op te lossen . Een voorbeeld is de Europese online EPC tool die opdrachtgevers kan helpen om binnen 5 minuten uit te vinden of een energieprestatiecontract in hun situatie geschikt is.

Inmiddels gebruikt ze haar kennis ook om het recent geopende Scoutinglandgoed Zeewolde zo duurzaam mogelijk te maken. Het Scoutinglandgoed is een kampeerfaciliteit voor scouts- en niet-scouts en waar ook een verblijfsaccommodatie, een opslagcentrum en een beheerderswoning gebouwd worden.

« Naar het overzicht

Duurzame 50 is een initiatief van

  • ABN AMRO
  • Duurzaam Gebouwd