Volg @DuurzaamGebouwd

Theo Peters

 Theo Peters

Verduurzamen is geen doel, maar slechts een middel om impact te hebben en de wereld te verbeteren. 

Dus … niets doen is geen optie !

Verantwoordelijk voor de keten Duurzaam Vastgoedbeheer en Energiemanagement bij Achmea Facilitair Bedrijf. Daarnaast lid van FMN Expertgroep Circulaire en Inclusieve economie. 

Enkele activiteiten en projecten (van nu en uit het recente verleden):

- Milieubeleidsplan Achmea Facilitair Bedrijf 

- Impactanalyse en Uitvoeringsplan Energie Neutrale Gebouwen

- Implementatie Achmea EV-laadpalen-plan

- Achmea Energy Challenge; energie besparingswedstrijd onder Achmea personeel 

- Opstellen Plan Duurzame Bedrijfsvoering

- Innovatiesessie’s met ketenpartners  "Krachten Bundelen // Energie Besparen" 

- Coördinator  MJA3 convenant MinEZ

« Naar het overzicht

Duurzame 50 is een initiatief van

  • ABN AMRO
  • Duurzaam Gebouwd