Volg @DuurzaamGebouwd

Thomas Rau

 Thomas Rau

Inspirator en eye-opener voor de architect. Kritisch. To the point. Al jaren is Duurzaam ontwerpen voor Rau de standaard. Zijn motto is ‘guided by the future’. Hij laat zich in al zijn handelen leiden door wat er in de toekomst nodig is en niet door wat op dit moment haalbaar is. Daaruit volgen nationaal en internationaal toonaangevende duurzame projecten zoals; WNF hoofdkantoor in Zeist, Woopa in Lyon, remontabel gemeentehuis in Brummen, circulair Liander hoofdkantoor in Duiven.

Thomas Rau werkt sinds 1990 als architect in Amsterdam, waar hij in 1992 RAU oprichtte en in 2011 Turntoo. Rau neemt actief deel aan de huidige internationale discussie over duurzaamheid, de ontwikkeling van energiebesparende technologieën en een ander economisch systeem om met grondstoffen om te gaan.

Hij is een internationaal gevraagd spreker en coach en treedt zowel op als keynote speaker op congressen, symposia, als in kleine kring voor bestuurders, beleidsmakers en politici. Rau wordt jaarlijks hoog geplaatst in de door Dagblad Trouw en Omroep Llink opgestelde lijst van de 100 meest duurzame Nederlanders en op nummer een in de categorie ‘Green Building' op de Green.200 lijst van Green.2 magazine. Hij werd uitgeroepen tot Architect van het Jaar 2013 en ontving van vakblad De Architect de ARC13 Oeuvre Award voor zijn inzet in de afgelopen 20 jaar om duurzame architectuur in de volle breedte te promoten én te realiseren, alsmede voor ‘zijn inspirerende bijdrage aan de maatschappelijke en architectonische agenda.’ In 2015 is hij genomineerd door het World Economic Forum voor de circulair leadership award en in 2016 wordt hij omschreven als een van de drie invloedrijkste architecten van Nederland.

Voor Rau staat dienstbaarheid in de architectuur centraal. Elk object moet tot stand komen vanuit een samenspel tussen de genius loci, de mensen die het gaan gebruiken, beheren en onderhouden, en de mogelijkheden van dat moment. En wel zo dat het de omgeving - natuur en cultuur - verrijkt, een prettige, stimulerende en gezonde werkplek vormt en in algemene zin bijdraagt aan onze om gang als mens met de aarde waarop wij leven - oneplanetarchitecture. Maatschappelijke betrokkenheid spreekt zowel uit de opbouw van het portfolio als uit het innoverend karakter van de gebouwde oplossingen.

Rau streeft naar low-tech oplossingen voor high-tech vragen. ‘State of the art' is daarbij het vertrekpunt. Zo produceert het hoofdkantoor van het Wereld Natuur Fonds in Zeist (2006) meer energie dan het gebruikt. Het wordt verwarmd door de mensen die er werken, biedt onderdak aan dieren en is CO2 neutraal. De volgende stap was een gebouw dat volledig in de eigen energiebehoefte voorziet met een ecologische voetafdruk van maximaal één: gerealiseerd met een kantoor- en wooncomplex in Lyon. Met het nieuwe hoofdkantoor is aangetoond dat bouwen met gebruikte materialen en herbruikbare materialen geen noviteit hoeft te zijn.

« Naar het overzicht

Duurzame 50 is een initiatief van

  • ABN AMRO
  • Duurzaam Gebouwd