#Duurzame50

Volg @DuurzaamGebouwd

Wytze Kuijper

 Wytze Kuijper

Transitie strateeg & programmamaker voor toekomstbestendige steden en ondernemerschap bij bureau ZOOOW! en aanjager bij Kantoor vol Energie - Energiesprong

 

Vorming

Mijn ingeboren fascinatie voor gebouwen en hun functie kreeg zijn solide bouwkundig beslag op de hts. Toch was ik niet voorbestemd voor een leven achter de tekentafel; ik bloei nu eenmaal in een meer complexe, dynamische omgeving. Zonder twijfel heeft mijn werk als start-upmanager van nieuwe media bedrijven in o.a. Noorwegen, Denemarken, Portugal, Spanje, Turkije, Zweden, Zwitserland, Singapore, Indonesie en Maleisie me gevormd. Voortdurend in wildvreemde steden opererend, kijkend, voelend, speurend naar originele bedrijfslocaties enerzijds en ontdekken wat mensen beweegt anderzijds. Mijn kijk op de mens in zijn omgeving is voorts krachtig beïnvloed uit de ervaringen door processen in te richten die vanuit diversiteit en ambitie worden samengesteld.

Visie

Terug in Nederland besloot ik me te richten op projecten waar volhoudbaarheid en samenkomst centraal in staan. Samenkomst van cultuurhistorie met mensen om tot unieke memorabele beleving te komen en volhoudbaarheid door vanuit integrale waardemodellen te werken. Het samenbrengen van sporen uit het verleden gebruiken om richting te geven aan een betekenisvolle toekomst en zo te komen tot innovatie. Het is de kunst een proces-aanpak te gebruiken bij het inrichten van de fysiek bestaande omgeving: niet door klakkeloos meer toe te voegen, maar door creatief, toekomstbestendig en origineel om te springen met bestaande kwaliteiten. Het stelen van vragen en durven benoemen wat je wil bereiken en niet wat je wil hebben laten zien hoe je het verschil kan maken.

Kracht

Het ontwikkelen van mijn visie en het bedenken van concepten worden bepaald door mijn zakelijke maar onconventionele manier van denken, die wordt gevoed door mijn nieuwsgierigheid. Omdat ik onorthodox opereer en eenvoudig buiten gebaande paden denk, schuilt mijn kracht zonder meer in het zien van mogelijkheden die voor anderen in eerste instantie vaak verborgen blijven. Ik heb een creatieve, onderzoekende en analytische geest, ben generalist en heb de gewoonte originele invalshoeken te kiezen. Mijn jarenlange verblijf in 19 landen in en buiten Europa en mijn 16 jaar lange ervaring als opstarter van ondernemingen zijn daarbij ongetwijfeld van invloed. Het uitdragen van mijn visie en het verwezenlijken van transitie zijn gebaat bij mijn talent tot motiveren, stimuleren en prikkelen. Ik ben overtuigend, een inspirator en een bruggenbouwer, zorgvuldig werkend aan een optimaal draagvlak. Als programmamaker vertrouw ik bij de uitvoer op mijn daadkracht. Ik neem gemakkelijk het voortouw, ben zelfbewust, oplossingsgericht, doortastend, resultaatgericht en energiek. Mijn omvangrijke netwerk maakt het mogelijk de beste mensen uit de benodigde disciplines bij elkaar te brengen, waarbij ik als aanjager regisserend, inspirerend en kritisch voortdurend de doelstellingen bewaak.

 

Werkwijze

Het in beweging zetten van een creatief denkproces wordt gekenmerkt door het stellen van vragen over zaken, die voor velen vaak al een uitgemaakte zaak zijn. Liever dan in termen van hardware denk ik in termen van software: omdat het voor een groot deel de er wonende, werkende, recreërende, lerende mensen zijn die kleur en richting geven.

Veel belang hecht ik aan het creëren van maatschappelijk draagvlak voor het tot stand komen en de uitvoering van de stedenbouwkundige ontwikkelingen en transformaties. Het is de kunst, mensen de ruimte te geven mee te kunnen denken en doen. Mijn commerciële achtergrond heeft me erin getraind mensen succesvol te verleiden tot deelneming in een visie. 

« Naar het overzicht

Duurzame 50 is een initiatief van

  • ABN AMRO
  • Duurzaam Gebouwd