Volg @DuurzaamGebouwd

Yvonne van der Hulst

 Yvonne van der Hulst

Van jongs af aan heb ik de liefde voor bouwen meegekregen van mijn vader. In het weekeinde ging mijn vader regelmatig nog even langs diverse werken rijden en nam zijn kinderen dan vanzelfsprekend ook mee.
In 1998, ben ik ?thuis? komen werken nadat ik eerst een jaar of 6 bij andere bedrijven had gewerkt.
In 2005 heb ik het bouwbedrijf van mijn vader overgenomen. Met een bestuurskundig-juridische opleiding op hbo nivo moest daar natuurlijk ook nog het vakdiploma voor aannemers aan worden toegevoegd. Dat heb ik dan ook gedaan.
Ik verbaasde me regelmatig over het vrij traditionele denken in de bouw. Termen zoals
? het is toch gewoon stenen stapelen? komen in de bouw regelmatig voorbij.
Maar als dat zo is waarom laat je elkaar dan niet gewoon in de keuken kijken zodat je kennis kan delen met elkaar? Hoe vaak worden er geen fouten gemaakt in de bouw die keer op keer hetzelfde zijn?
Ondanks dat we uiteindelijk midden in de crisis kwamen met ons bedrijf zoals vele anderen wilde ik vooruit kijken, ver voorbij de crisis. De eerste stappen die ik maakte was founding partner worden van Active House Nl. De uitgangspunten van Active House spreken mij zeer aan; energie, comfort en milieu in de breedste zin behartigen voor de toekomstige bewoners van de woningen maar ook voor onze eigen medewerkers. Vervolgens heb ik tezamen met een buro de lean aanpak geintroduceerd in ons bedrijf waarbij we gelijktijdig met ons bouwteam gezamenlijk doelstellingen hebben geformuleerd zoals Kwaliteit, Veiligheid, Klanttevredenheid en Innovatie/duurzaamheid.
In 2015 hebben wij de eerste woningen kunnen realiseren vanuit de benadering en zienswijze volgens Active House en vanuit de visie van Lean. Dit betekende dat wij ook onze eigen milieustraat introduceerde op onze bouwerijen. Dus al het bouwafval gaan scheiden. Al onze medewerkers gingen bijvoorbeeld ook op cursus luchtdicht bouwen.
Al onze medewerkers hadden na dat jaar ook hun yellow belt training doorlopen. 

Door in te haken in de opleidingen van onze medewerkers op het thema ?Duurzame inzetbaarheid? konden we gelukkig ook aanspraak maken op Europese subsidie voor deze cursus.
Er golden in 2014/2015 nog epc normen van 0,8 maar wij bouwden toen al Active House woningen met een epc norm van 0,4 en lager en door onze kopers ook aandelen in windenergie te geven die ik op een zondagmiddag achter de computer via de Windcentrale had gekocht en overgezet heb op naam van de kopers, werden de woningen eigenlijk toen al energieneutraal. Wij gaven de kopers een brief mee voor hun hypotheekadviseur om hun er op attent te maken dat zij hierdoor financieel gezien meer konden lenen met hetzelfde inkomen. Kopers kwamen na zo?n gesprek terug om ons te bedanken want banken waren nog helemaal niet op de hoogte van deze regeling die onze overheid had bedacht maar door de brief hier wel op attent gemaakt.
Kopers waren eerst wel wantrouwig over de aandelen in windenergie; ze dachten dat het een reclamestunt was om kopers mee te trekken (we zaten immers nog midden in de crisis) maar bij het bewonen van de woningen beseften de kopers dat dit toch serieus was en dit sloeg om in vragen die we kregen zoals ? we krijgen gezinsuitbreiding dus kunnen wij in aanmerking komen voor meer windaandelen?? De windmolen ? De ranke zwaan? staat in Culemborg dus helaas postcoderoos kon niet toegepast worden, maar goed we hebben wel groene energie.
De gemeente waar wij de woningen gingen bouwen was blij met onze aanpak maar financiele ondersteuning was niet mogelijk. Exploitatiebijdrage was en is nog steeds fors; circa 100.000,- euro per woning als het ging om een twee onder 1 kap woning en de VON prijzen kon je in de crisis niet teveel naar boven bijstellen. Ook kopers waren nog niet echt geinteresseerd in een energiezuinige woning. We kregen dan ook vragen wat het aan minderwerk opleverde als het elektrisch oplaadpunt kwam te vervallen.
Maar ik bleef gemotiveerd om duurzame woningen te bouwen en onszelf steeds meer te willen verbeteren.
Ik was blij dat ik gevraagd werd om deel te nemen aan het kennispartnerproject via SBR-curnet. Hierdoor kon ik als klein mkb bedrijf kennis vergaren en kreeg ik ook een duurzaamheidsadviseur aan tafel waar wij onze vragen aan konden stellen. 

Ik heb ook meegedaan aan een webinar en ben soms voor sbr curnet op pad gegaan om mijn kennis te delen met andere bouwbedrijven.
In 2016 ging ik dus gewoon verder met het bouwen van zeer energiezuinige woningen en gingen wij ons nog meer richten op het comfort van deze woningen voor de eindgebruiker.
In 2017 zijn we gestart met het bouwen van 28 gasloze NOM woningen rechtstreeks dus 1:1 voor particulieren. Was geen eis van de gemeente maar ze waren er opnieuw Spannend en het heeft ons veel tijd gevergd in de voorbereiding van het project. Ook was het wachten op Woningborg; zij hadden hun energiegarantiemodule ook nog niet gereed. Voor ons weer een teken dat we als koploper bezig zijn in de markt want anderen waren nog lang niet zover.
We wilden het maximale halen uit de woning op het gebied van comfort, energieopwekking. Dus niet doen wat minimaal moet voor een NOM. Ook dit vereiste voor onze bouwpartners weer een stukje omdenken; maximale kwaliteit behalen.

Hiermee hebben we echt onze grenzen verlegd en hebben we heel veel geleerd met elkaar wat er allemaal mogelijk is in een nieuw te bouwen woning op het gebied van duurzaamheid. Het project hebben we ook aangemeld als ZEN woningen en is opgenomen in het Groen register. Dit alles gaf natuurlijk voor de koper weer als voordeel dat zij 25,000- euro extra konden financieren met hetzelfde inkomen .
Zelfs starters kwamen nu in aanmerking voor een NOM woning; geweldig vind ik dat!
Nog leuker; tezamen met de architect ook nog mooie maatwerkwoningen kunnen ontwerpen; dat gaf ons in de werkvoorbereiding nog een extra uitdaging maar te gek dat het ons is gelukt.
Veel hebben wij ook gehad aan het platform de stroomversnelling. Wij hebben hier de positieve en negatieve ervaringen gedownload en ter hand genomen maar wij introduceerde in ons project als extra de e-shower. Lekker lang kunnen douchen zonder dat het ten koste gaat van veel energie; water wordt immers gerecycled!
En dan nu in 2018 gaan wij de lat nog hoger leggen op het gebied van duurzaamheid;

De Plus-op-de-meter woningen . Daar ben ik nu erg trots op. Woningen die meer energie gaan leveren dan dat zij verbruiken. Dus 1. Energieleverend, 2. Future proof. 3. Smart Grid Ready.
Tezamen met gerenommeerde kennispartners hebben wij de beste produkten bij elkaar gebracht om elkaar te versterken en elkaar naar een hoger nivo te brengen zodat comfort, energiezuinig maar ook gezondheid van de bewoner centraal staat.

Allemaal produkten die niet als pilot dienen maar al hun vruchten hebben afgeworpen en dus getest zijn. Tezamen met een goede geisoleerde schil van de woning en een infrastructuur die in de woning wordt aangelegd als ?smart? en dus kan functioneren als een smart grid maakt dat deze woningen klaar zijn voor de toekomst.
Kortom; Het leven krijgt een flinke Plus in deze Plus-op-de-meter woning; Plus-leven!
Ik hou van ontwikkelen en bouwen, mensen en bedrijven met elkaar te verbinden en ook te overtuigen van een gezamenlijke opdracht die voor ons ligt ; het maximaal verduurzamen van de nog te realiseren woningen maar ook de bestaande woningbouwmarkt te transformeren naar duurzame woningen; daar ligt nog een grote opgaaf. Ik hoef dan ook eigenlijk niet meer toe te voegen dat wij alle nieuw te bouwen woningen sowieso gasloos bouwen; of een gemeente dat nu wel of niet eist / of een beursgenoteerde bouwonderneming direct naast ons project nog steeds wel een cv ketel in de woning stopt? jammer, gemiste kans?.maar ik voel nu eenmaal zelf wel een enorme verantwoording om dit te doen.

Visie

Bouw met een visie op lange termijn.
Bouw met wederzijds vertrouwen met je bouwpartners en door kennis te delen breng je met elkaar de kwaliteit naar een hoger nivo.
Bouw een duurzame woning vanuit de visie van Active House met kernwaarden zoals energie, comfort en milieu aan een goede geisoleerde luchtdichte woning en beredeneer dit vanuit een optimale massabalans door het toepassen van :
klimaatvloeren met geintegreerd distributiesyteem van water, ventilatie, koeling, ICT, fungeert daardoor als een natuurlijke accu.
- een energiezuinige luchtwarmtepomp met hoog rendement,
- gebalanceerd ventilatiesyteem met warmteterugwinning,
- een dakvenster die automatisch elektrisch wordt geopend als extra ventilatie nodig is en zorgt voor extra natuurlijk daglicht.
- maximale duurzame opwekking van zonne energie met stafier premium, zgn plusdak met optimale ventilatie en smart interface en combineer dit met een accu waarin de niet gebruikte energie kan worden opgeslagen.
De woning in zijn geheel is hierdoor energieleverend, future proof en smart grid ready waarbij je op kleine schaal maar ook in gebiedsontwikkeling het verschil kan maken. Iedere woning is hiermee een kleine energiemaatschappij die energie kan gaan delen. Plus- op-de-Meter; de bewoner kan leven en genieten en beschikt over een waardevaste woning die klaar is voor de toekomst en op deze manier bijdraagt aan een duurzame maatschappij.

Projecten

Ik werk momenteel aan een project Plus-op-de-Meter in gemeente Voorhout. Dit betreffen 14 eengezinswoningen en 19 levensloopbestendigen woningen. Hieraan voorafgaand hebben wij 28 NOM woningen gerealiseerd rechtstreeks voor particulieren. Medio 2018 gaan we nog eens 25 POM woningen in gemeente Lisse in de verkoop doen zijnde een mix van eengezinswoningen, levensloopbestendige woningen en twee onder 1 kap woningen.

Nevenfuncties

vice voorzitter bouwend Nederland regio Duin-en Rijnstreek
bestuurslid Bouwmensen Leiden
bestuurslid SBB (samen beter bouwen) in Leiden
lid van Adviesgroep Duurzaamheid (adviesgroep voor het College van B&W Gemeente Teylingen)
In het verleden ben ik genomineerd voor duurzame bouwvrouw en is ons bedrijf genomineerd voor de duurzaamheidsprijs bollenstreek.
In 2017 op uitnodiging op bezoek geweest bij premier Mark Rutte in het kader van de Dag van de Ondernemer. Selectiecriteria waren Innovatief en duurzaam waarop MKB Nederland ism brancheverenigingen op verzoek van Mark Rutte drie ondernemers hebben geselecteerd.
Lid The Lighthouse Club Nederland - Departement Rijnsteden
Lid INVK - Nederland instituut voor kennisoverdracht
Lions lid van Lions club 'De oude Duinen'

« Naar het overzicht

Duurzame 50 is een initiatief van

  • ABN AMRO
  • Duurzaam Gebouwd